Poe Ma literárný klub

Horné Srnie

Kontakt
Členovia
Akcie minulé
Akcie budúce
Čosi na čítanie
O nás
Súťaže
Dokumenty
Fotoalbum
Naša obec

Slovo je najsilnejšou zbraňou

Villa Zerna 2019

Propozície súťaže


   Literárnu súťaž poriada Klub Poema  Horné  Srnie,  
so sídlom v obecnej knižnici
 pod patronátom Obecného úradu.


Villa Zerna 2019

 

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, študenti VŠ a dospelí zo Slovenska, s prácami, ktoré doteraz neboli publikované a ani ocenené v iných súťažiach

Súťažný žáner: Poézia/Próza – tematicky voľné

Počet prihlásených prác:

Poézia – maximálne 3 práce od jedného autora, (vo formáte docx, doc, txt)

Próza – maximálne 2 práce, pričom maximálny rozsah jednej práce – 3 normostrany

(normostrana =1800 znakov, vrátane medzier, Times New Roman, alebo Arial, veľkosť 12, dvojité riadkovanie, vo formáte docx, doc, txt)

Vo všetkých prácach je potrebne uviest: meno a priezvisko autora, dátum narodenia, presnú adresu, e-mail, č.tel., u žiakov a študentov aj adresu školy a ročník.

Práce je potrebné poslať e-mailom na: poemahornesrnie@gmail.com

Súťaží sa v 4 vekových kategóriách:

  1. Žiaci ZŠ 3 -5 ročník
  2. Žiaci ZŠ 6-9 ročník
  3. Študenti SŠ
  4. Dospelí nad 20 rokov a študenti VŠ

Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ súťaže. Udelené budú tri ceny v každej kategórii, cena starostu obce Horné Srnie a čestné uznania podľa rozhodnutia poroty. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v mesiaci máj 2017. Ocenení súťažiaci budú pozvaní písomne, alebo mailom.

Uzávierka súťaže: 12. Marec 2017

   
Vyhodnotenie súťaže
výsledková listinaTOPlist